Thứ sáu 24/5/2019 | 21 : 45
Tin tức Tin Reenco Hòa Bình
Phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình
Ngày 8/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ- UBND về việc phê duyệt phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Quyết định này được ban hành căn cứ trên NQ số 144/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định đã xác định vùng động lực của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là trục trung tâm dọc Quốc lộ 6, đường cao tốc Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình, lấy thành phố HB làm hạt nhân. Dải hành lang tiếp giáp với Hà Nội dọc theo đường Hồ Chí Minh, lấy huyện Lương Sơn làm hạt nhân.

Quyết định cũng nêu rõ ràng các mục tiêu, phương hướng phát triển chủ yếu của tỉnh ta từ nay đến năm 2015 và định hướng 2020 là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của vùng đạt tối thiểu 15%, cơ cấu kinh tế năm 2015: nông nghiệp giảm còn 12- 15 %, công nghiệp - dịch vụ đạt trên 85- 88%, trong đó chú trọng vào đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ trên cơ sở khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương, hướng tới thị trường thành phố Hà Nội, đồng bằng sông Hồng, thị trường trong nước và xuất khẩu; đồng thời đặc biệt chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và giữ vững quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó các vấn đề về quy hoạch và cơ chế chính sách, cải cách hành chính và thu hút đầu tư cũng đặc biệt được coi trọng.
 
Nguồn: Hòa Bình Portal
© 2018 by Reenco Hoa Binh Investment. Allrights reserved

Công ty Cổ phần Đầu tư  Reenco Hòa Bình
Địa chỉ: Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình
Văn phòng đại diện: 
Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower, Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: info@reencohoabinh.com